แสดง %d รายการ

 • ฿39
  ⭐️ แบรนด์ JAMIE
  
  ✏️ มี 2 ขนาด
   --- A6 ( 9.5 x 17.3 cm )
        ช่องของแต่ละเดือนขนาด 2.4 x 2.4 cm
   --- A5 ( 14.2 x 20.8 cm )
        ช่องของแต่ละเดือนขนาด 3.4 x 3.4 cm
  
  ✏️ แพคละ 1 แผ่น 
   --- ด้านหน้า เป็นปฏิทินปี 2020 
   --- ด้านหลัง เป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้จดบันทึกจำนวน 12 เดือน
  
  ✏️ กระดาษแข็งคุณภาพสูง หนา 250 แกรม
  ✏️ ตัวอักษรหัวข้อ 2020 ฟอยล์ทองสวยงาม
  ✏️ ใช้กับแพลนเนอร์ แบบ 6 รูเท่านั้น