แสดง %d รายการ

 • ฿79

  ✏️ เซ็ต 4 ม้วน

  — ม้วนเล็ก (7.5 mm) 2 ม้วน

  — ม้วนใหญ่ (15 mm) 2 ม้วน

  ✏️ พิมพ์ฟอยล์ทอง สะท้อนแสงสวยงาม

  ✏️ เนื้อกระดาษ แกะติดใหม่ได้หลายครั้ง

  ✏️ ยาวม้วนละ 4 เมตร = รวมยาว 16 เมตร ใช้ได้นาน

  ✏️ ตกแต่งแพลนเนอร์ หรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ