21 Days Goal Tracker

฿89

✏️ ช่วยให้โฟกัสกับเป้าหมายที่ตั้ง บันทึกว่าใน 21 วัน เราทำอะไร / ต้องทำอะไรบ้าง ✏️ ตามหลัก “ทฤษฎี 21 วัน” ของ Dr.Maxwell Maltz ทีว่า ถ้าเราทำอะไรที่ตั้งใจ        สักอย่าง ติดต่อกันซ้ำๆ อย่างน้อย 21 วัน มันจะกลายเป็นนิสัย

✏️ เหมาะกับเป้าหมายเตรียมสอบ / ลดนำ้หนัก / เก็บเงิน หรือ Healthy Habits           ต่างๆ

✏️ กางตั้งโต๊ะ ดูง่าย ช่วยสร้างแรงบรรดารใจ

✏️ แบบสูง ขนาด 14.2 x 11 x 5.3 cm

✏️ แบบยาว ขนาด 21.4 x 7.5 x 5.3 cm

✏️ จำนวน 55 แผ่น

Clear

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.2 g
ขนาด 14 × 20 × 6 cm
ตัวเลือก

วัน-ยาว, วัน-สูง, สัปดาห์-ยาว, สัปดาห์-สูง

21 Days Goal Tracker

21 Days Goal Tracker