DAY / DATE / MONTH Masking Tape

✏️ กว้าง 1.5 cm

✏️ เซ็ต 3 ม้วน x ยาวม้วนละ 3 เมตร = รวมยาว 9 เมตร ใช้ได้นาน

✏️ แกะติดใหม่ได้หลายครั้ง

✏️ เขียนข้อความทับลงบนเทปได้

✏️ สีสันสดใส ใช้ง่าย แบ่งโทนสีชัดเจน

✏️ ตกแต่งชีท / สมุดแพลนเนอร์ / ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

สินค้าหมด (Sold Out)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.1 g
ขนาด 14 × 20 × 6 cm
ตัวเลือก

A, B, C, D

DAY / DATE / MONTH Masking Tape

DAY / DATE / MONTH Masking Tape