Planner 2020 Calendar

✏️ แพลนเนอร์ปฏิทิน ปี 2020
✏️ กระดาษถนอมสายตา
✏️ หนา 120 แกรม หมึกไม่ทะลุ
✏️ พื้นที่เยอะ ตัวอักษรใหญ่ชัดเจน
✏️เขียนได้จุใจ น้ำหนักเบา

➖ ด้านใน ➖
? ปฏิทิน ปี 2020
? ตั้งเป้าหมาย / Wish List
? แผนรายปี 2020
? แผนรายเดือน
? โน๊ตตารางกริด
? สรุปจบปี 2020

➖ ขนาด ➖
 ขนาด 20.5 x 28.5 (เล็กกว่า A4 นิดหน่อย)

สินค้าหมด (Sold Out)

Planner 2020 Calendar

Planner 2020 Calendar