Record & Review Sticky Note

฿39

✏️ Sticky Note มีกาวในตัว

✏️ 1 เซ็ตมี 2 ลาย x ลายละ 20 = 60 แผ่น

✏️ ทำจากกระดาษ เขียนข้อความทับได้

✏️ ใช้จดโน๊ต, ข้อความเตือนความจำ, แปะลงสมุด

✏️ เหมาะไว้บันทึกสุขภาพด้านต่างๆ & เขียนรีวิว

Clear

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.2 g
ขนาด 14 × 20 × 6 cm
ตัวเลือก

A, B, C, D

Record & Review Sticky Note

Record & Review Sticky Note