แสดง %d รายการ

 • ฿69

  ✏️ 1 เล่ม มีสติกเกอร์ 12 แผ่น
  ✏️ สติกเกอร์กระดาษคุณภาพดี เขียนบันทึกทับลงไปได้เลย
  ✏️ ขนาดแผ่น 18.2 x 8.8 cm
  ✏️ ชิ้นใหญ่ เว้นช่องสำหรับเขียนได้พอเหมาะ
  ✏️ ตกแต่งชีท / สมุดแพลนเนอร์ และช่วยให้การบันทึกรวดเร็วยิ่งขึ้น

  A. Frame Sticker
  – Note Pad สื่ออารมณ์ และบันทึกข้อความ 6 ชิ้น
  – กรอบ IG 6 ชิ้น
  – กรอบภาพยนต์ 6 ชิ้น
  – กรอบกล้องถ่ายภาพ 6 ชิ้น
  – กรอบเพลง 8 ชิ้น (สีม่วง, สีน้ำตาล, สีฟ้า และสีเขียว สีละ 2 ชิ้น)

  B. Leave A Message
  – To do list 4 ชิ้น (สีม่วง, สีน้ำตาล, สีฟ้า และสีเขียว สีละ 1 ชิ้น)
  – โน้ตเลือกหัวข้อได้ 4 ชิ้น (สีม่วง, สีน้ำตาล, สีฟ้า และสีเขียว สีละ 1 ชิ้น)
  – Goal Tracker 8 ชิ้น (สีม่วง, สีน้ำตาล, สีฟ้า และสีเขียว สีละ 2 ชิ้น)
  – Title Pin 10 ชิ้น (สีม่วง และสีน้ำตาล สีละ 5 ชิ้น)
  – บันทึกอารมณ์ 10 ชิ้น สีฟ้า และสีเขียว สีละ 5 ชิ้น)

  C. Short Journey
  – สินค้าหมดจ้า

  D. Daily Sticker
  – เลข 1-31 มี 4 แผ่น (สีม่วง, สีน้ำตาล, สีฟ้า และสีเขียว สีละ 1 แผ่น)
  – วันที่ 1-31 มี 2 แผ่น (สีม่วง และสีฟ้า สีละ 1 แผ่น)
  – ตัวย่อ เดือน และวันในสัปดาห์ มี 2 แผ่น (สีน้ำตาลและสีเขียว สีละ 1 แผ่น)
  – ปฏิทิน 1 เดือน ไว้เขียนวันที่ แบบจัตุรัส 24 ชิ้น (สีม่วง, สีน้ำตาล, สีฟ้า และสีเขียว สีละ 6 ชิ้น)
  – ปฏิทิน 1 เดือน ไว้เขียนวันที่ แบบผืนผ้า 4 ชิ้น (สีม่วง, สีน้ำตาล, สีฟ้า และสีเขียว สีละ 1 ชิ้น)